Arsip Blog

Konsep Syariah


syariah-1Definisi Syariah

Ditinjau dari sudut etimologi (bahasa) syariah bermakna jalan yang lurus.  Sedangkan makna terminologi (definisi), syariah adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta (Allah SWT), serta hubungan antara manusia dengan manusia. Penerapan syariah dalam setiap kehidupan manusia bertujuan agar manusia memiliki martabat dan derajat yang lebih tinggi dari mahluk lain ciptaan Allah SWT.

Read the rest of this entry

Demi Partai Jual Aqidah


Di salah suatu malam saya menonton salah satu TV swasta saya lihat partai yang jelas-jelas partai panutan Partai Agama tertentu tetapi salah satu anggotanya mekai pakaian yang semestinya bukan pakaian agama yang menjadi dasar Partai tersebut, sungguh malang nasibmu Islam dipermaikan oleh Partai. Akankah Islam akan dijadikan kambing hitam oleh agama lain. Kenapa umat Islam diam, kenapa umat Islam bisu, kenapa umat Islam muda menjual aqidahnya, apakah hanya karena perut mereka relah mengorbankan akhirat yang pasti.

Saya sanksi apakah anak saya nanti juga menjadi korban kelicikan suatu agama yang menghalalkan segala cara walau itu menghancurkan aqidah salah satu agama lain demi pencapaian puncak suatu Partai di DPR, tetapi setelah mencapai di Gedung DPR mereka akan kembali ke dasar partainya masing-masing. Alangkah malang nian wahai umat Islam, kau di perdaya dengan silaunya dunia.

Saya kira masih banyak cara halal yang dapat di pergunakan untuk mengisi perut, bukan dengan cara menghalalkan segala cara, menghalalkan sesuatu yang samar-samar, bukankan samar-samar juga diharapkan oleh hadits nabi.

Semoga saya keliru, dan semoga agama Islam tidak seperti yang saya lihat.

Wassalam

%d blogger menyukai ini: