Category Archives: Syari’ah

Pembagian Utang Piutang


dinar Jenis Pertama: Membeli barang secara kredit

Seseorang ingin membeli barang, akan tetapi ia tidak mempunyai sesuatu untuk membayar harga barang tersebut secara kontan. Lalu ia membeli barang tersebut dengan jangka waktu tertentu (kredit) dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga barang tunai barang tersebut. Utang piutang jenisi ni dibolehkan. Read the rest of this entry

Syariah : Utang Piutang


Hutang Piutang yang dihalalkan

  1. Bila seseorang membutuhkan barang atau properti, lalu ia membelinya secara kredit, untuk memenuhi kebutuhannya.
  2. Bila seseorang membeli barang atau properti secara kredit, untuk memperdagangkannya atau menunggu kenaikan harganya.
  3. Bila seseorang membuthkan uang, lalu ia meminjamkan uang kepada orang lain. Kemudian pinajma nuang itu akan di bayarkannya, dengan barang yang masih dalam tanggungnya. Read the rest of this entry
%d blogger menyukai ini: